Μέτρα Ατομικής Υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας – Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Η Kountouris Car Rentals σεβόμενη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις ισχύουσες διατάξεις για τον COVID19, τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης και εξάπλωσης του ιού.

Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας προς ενημέρωση των συνεργατών μας για κάθε υπηρεσία μας ξεχωριστά , με γνώμονα την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πελατών μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

 Στα επιβατικά μας αυτοκίνητα μέχρι επτά (7) θέσεων ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβαινόντων ανέρχεται στον ένα (1) οδηγό και δυο (2) επιβατών. 

Στα οκτώ (8) η εννέα (9) θέσεων επιβατικών  μας οχημάτων , προβλέπεται ένας (1) οδηγός και τέσσερις (4) επιβάτες. 

Κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών επιτρέπεται, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής της προϋπόθεσης γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). 

Για κάθε παράβαση των διατάξεων αυτών , επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.

ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Στην εταιρεία μας φροντίζουμε για τον σωστό καθαρισμό και την απολύμανση του αυτοκινήτων μας ώστε οι πελάτες μας να νιώθουν και να είναι  πάντα ασφαλείς 

Χρησιμοποιούμε την κορυφαία σε ποιότητα απολυμαντική συσκευή  εξάχνωσης με απολυμαντικό υγρό Saniflux, εγγυόντας σας έτσι την  πλήρη απολύμανση, τόσο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όσο και στο σύστημα A/C, μετά από κάθε ενοικίαση. Τα αυτοκίνητα μας καθαρίζονται σχολαστικά, απολυμαίνονται  και αερίζονται επαρκώς. Επίσης πριν από κάθε ενοικίαση τοποθετούνται αντισηπτικά μαντηλάκια σε κάθε αυτοκίνητο για χρήση του πελάτη. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στους χώρους των γραφείων μας  τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 36857/2020(ΦΕΚ 2277Β 14/6/2020) 

Αναλυτικότερα, φροντίζουμε για την  αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων, αποφυγή αγγίγματος ,χειραψίας και γενικά στενής σωματικής επαφή , χρήση ατομικών μέτρων προστασίας, παροχή αντισηπτικού υγρού διαθέσιμο προς όλους , τακτική απολύμανση με αντισηπτικό υγρό και ατμοκαθαριστή των επιφανειών που χρησιμοποιούνται. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό μας είναι πλήρως εκπαιδευμένο και ενημερωμένο για τον  covid19  καθώς και την ασφαλή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών) τηρεί τις  αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών) και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.  

Κατά την διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του αυτοκινήτου, οι εργαζόμενοι του γραφείου μας φορούν μη ιατρική μάσκα κατά την συναλλαγή τους με πελάτες σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους, τα στυλό μας που χρησιμοποιούνται από τον εκάστοτε πελάτη για υπογραφές των απαραίτητων εγγράφων καθαρίζονται σχολαστικά 

Επίσης , τα  κλειδιά των οχημάτων μας ,μετά την κάθε χρήση και προτού παραδοθούν στον πελάτη, απολυμαίνονται  παρουσία του. 

Επιπρόσθετα, σύσταση γίνεται στους πελάτες μας για χρήση φυσικού αερισμού της καμπίνας του οχήματος και σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού να απενεργοποιείται η
επανακυκλοφορία του αέρα. Χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για τις πληρωμές, αποφυγή συνωστισμού.

ΜΕΤΡΑ  TYXON ΕΠΙΒΑΙΒΕΟΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ (COVID19)

Στην περίπτωση που η επιχείρηση  μας ενημερωθεί για επιβεβαιωμένο κρούσμα πελάτη μας , ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ . 

Στην ανωτέρω περίπτωση  το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τον «νοσούντα» πελάτη απολυμαίνεται στο σύνολο του με χρήση συσκευής εξάχνωσης με απολυμαντικό υγρό, ή τίθεται εκτός λειτουργίας για διάστημα 3 ημερών τουλάχιστον. Ο χώρος του γραφείου μας, που είχε επισκεφθεί ο πελάτης απολυμαίνεται με χρήση ειδικών συσκευών εξάχνωσης με απολυμαντικό υγρό.

Τέλος, οι εργαζόμενοι μας που ήρθαν σε επαφή με  πελάτη o οποίος διαγνώστηκε ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID 19, πραγματοποιεί  υποχρεωτικά  (test) και τίθενται σε καραντίνα 7 ημερών