Γενικοί Όροι

 • Ηλικία οδηγού: Τουλάχιστον 23 ετών.
  Άδεια οδήγησης: Έγκυρη άδεια οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα ή διεθνής άδεια συνοδευόμενη από τοπική άδεια οδήγησης. Ελάχιστη μίσθωση: 2 ημέρες (48 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα (μέγιστο τρεις) χρεώνεται επιπλέον στο 1/5 της ημερήσιας τιμής. Για περισσότερες από τρεις ώρες καθυστέρηση, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το κόστος μιας ολόκληρης ημέρας. Όριο χιλιομέτρων: Απεριόριστο.
 • Ενοικίαση: Κάθε ημέρα ενοικιασης έχει 24ωρη χρέωση,
 • Παράδοση/ Επσιτροφή αυτοκινήτου: Η παράδοση/ επιστροφή του οχήματος μπορέι να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού και οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί ο πελάτης χωρίς επιπλέον χρέωση κάτοπιν συμφωνίας με την εταιρεία
 • Καύσιμα: Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσλιμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με λιγοτερο καύσιμο από το καύσιμο εκκίνησης, η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να επιβαρύνει τον πελάτη με την διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το όχημα επιστραφεί με περισσότερο καύσιμο από το κάυσιμο εκκίνησησς.
 • Διαθεσιμότητα στόλου: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοκινήτου από αυτό που είχε αρχικά δεσμευτεί για ισοδύναμο τύπο μοντέλου.
 • Παιδικό Κάθισμα: Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας.
 • Κλήσεις-προστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον ενοικιαστή
 • Ασφάλιση: Η τιμή ενοικίασης περιλαμβάνει απλή ασφάλεια-αστική ευθυνη. Ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για το πλήρες ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε στο όχημα της Kountouris Car Rentals. Ωστόσο, σε συμφωνία με την Kountouris Car Rentals, ο πελάτης μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του επιλέγοντας επιπλέον ασφάλεια με ποσό απαλλαγής, με την υποχρέωση να πληρώσει ασφάλιση ως «Εξαίρεση από ζημιές σε μισθωμένο όχημα». Οποιαδήποτε ζημιά σε ελαστικά, παρμπρίζ, τζάμια , καθρέπτες και κάτω αμάξωμα δεν καλύπτεται από την παραπάνω ασφάλιση.
 • Επιπλέον οδηγός: Σε κάθε ενοικιαστήριο συμβόλαιο μπορούν να προστεθούν εώς δύο οδηγοί συνολικά. Ο επιπλέον οδηγός παρέχεται με επιβλαρυνση 2,5€ ανά ημέρα ενοικιασης. Για τον επιπλέον οδηγό ισχύει ότι ακριβώς ισχύει και για τον κύριο οδηγό αναφορικά με την άδεια οδηγησης και το όριο ηλικίας .
 • Driver’s age: Minimum 23 years old.
 • Driving license: A valid driving license of the European Union issued at least a year earlier, or an international permit accompanied by a local driving license. Minimum hire: 2 days (48 hours). Each additional hour (maximum three) is charged additionally at 1/5th of the daily rate. For more than a three hour delay, the renter is charged with the cost of an entire day. Mileage limit: Unlimited.
 • Child seat: The child safety seat is provided at no additional cost on request and subject to availability.
  Appeals-fines: Appeals and fines resulting from administrative offenses are entirely the responsibility of the tenanta
  Insurance: The rental price includes simple liability insurance. The customer will be liable for the total amount of damage caused to the Kountouris Car Rentals vehicle. However, in agreement with Kountouris Car Rentals, the customer can limit his liability by choosing additional insurance with an exemption amount, with the obligation to pay insurance under “Exemption from damage to a rented vehicle”. Any damage to tyres, windshields, windows, mirrors and underbody is not covered by the above insurance.
  Additional Guide: Up to two drivers can be added to each rental agreement. The additional guide is provided with a supplement of €2.5 per rental day. The same applies for the additional driver as for the main driver in terms of driving license and age limit.
 • Fleet Availability: The Company reserves the right to provide a different car model to that originally reserved of an equivalent model type.