Γενικοί όροι

 • Ηλικία οδηγού: Τουλάχιστον 23 ετών.
 • Άδεια οδήγησης: Έγκυρη άδεια οδήγησης ευρωπαϊκής ένωσης που έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν, ή διεθνής που να συνοδεύεται από την τοπική άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστη ενοικίαση: 2 ημέρες (48 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα (τρεις το πολύ) χρεώνεται επιπρόσθετα με το 1/5 της αξίας της ημέρας. Για παραπάνω από τρεις ώρες καθυστέρησης, ο ενοικιαστής χρεώνεται με τη χρέωση μιας ολόκληρης ημέρας. Όριο χιλιομέτρων: Απεριόριστο.
 • Ασφάλιση: Ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για ολόκληρο το ποσό ζημιών στο όχημα της Kountouris Car Rentals. Ωστόσο, κατόπιν συμφωνίας με την Kountouris Car Rentals ο πελάτης μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του σε ποσό αναλογικό με το group οχημάτων, με την υποχρέωση ενός ποσού ως «Απαλλαγή ζημιών μισθωμένου αυτοκινήτου».
  Οποιαδήποτε ζημιά στα ελαστικά, το παρμπρίζ, τα παράθυρα και στο κάτω μέρος του αμαξώματος δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση.
 • Αλλαγή τύπου αυτοκινήτου: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της κράτησης με ένα αντίστοιχης κατηγορίας σε περίπτωση κωλύματος.
 • Βενζίνη: Η κατανάλωση βενζίνης πληρώνεται από τον ενοικιαστή.
 • Πρόστιμα παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας: Χρεώνεται ο πελάτης.
 • Παιδικά καθίσματα: Διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
 • Παράδοση/Παραλαβή: Κάθε παράδοση/παραλαβή στο σημείο επιλογής, γίνεται κατόπιν συμφωνίας.
 • Ενοικιάσεις πέραν των συνόρων: Η διέλευση των ελληνικών συνόρων με το όχημα της Kountouris Car Rentals. απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Kountouris Car Rentals.
 • Μεταφορά με πλοίο: Η μεταφορά με πλοίο επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της Kountouris Car Rentals. Η Kountouris Car Rentals. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτοκινήτου με άλλο της ίδιας κατηγόριας.