Οικολογικό – Λαογραφικό Μουσείο

Το Οικομουσείο στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου άνοιξε το καλοκαίρι του 1988. Παρουσιάζει τον τρόπο ζωής ενός αγροτικού οικοπέδου σε περασμένες μέρες και η μορφή του γίνεται καλύτερα κατανοητή περιγράφοντας συνοπτικά το χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό του πλαίσιο, χωρισμένο από το ιστορικό παρελθόν του νησιού που, σε γενικές γραμμές, ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό των άλλων κοντινών νησιών των Μικρών Κυκλάδων. Σε όλες τις περιόδους η Φολέγανδρος ήταν οριακής σημασίας, μη συμμέτοχος στις πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις του ελληνισμού, ένα μικροσκοπικό ασήμαντο νησί χαμένο ανάμεσα στα κύματα του Αιγαίου. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην απομονωμένη θέση του και στη διαμόρφωση του εδάφους του.

Explore more about Folegandros